Trang 11088, kết quả từ 110871 tới 110880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thị De

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị De, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Sửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sửa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trà Thanh Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Thanh Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Lộc (A)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lộc (A), nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Công Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Viết Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110831108411085110861108711088110891109011091...74341