Trang 11089, kết quả từ 110881 tới 110890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 11/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110841108511086110871108811089110901109111092...74341