Trang 11093, kết quả từ 110921 tới 110930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/1/, hi sinh 31/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Viết Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Viết Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Đình Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Công Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110881108911090110911109211093110941109511096...74341