Trang 11095, kết quả từ 110941 tới 110950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Kẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Kẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Ngọc Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Trọng Dầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Dầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Trọng Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110901109111092110931109411095110961109711098...74341