Trang 11096, kết quả từ 110951 tới 110960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Đức Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tấn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương P. Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương P. Thuật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...110911109211093110941109511096110971109811099...74341