Trang 11097, kết quả từ 110961 tới 110970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Núi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Kế Quá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kế Quá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Như Tùy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Như Tùy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 5/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 27/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Võ Như Ngạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Như Ngạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110921109311094110951109611097110981109911100...74341