Trang 11099, kết quả từ 110981 tới 110990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Trận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Đức Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đặng Công Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Kiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110941109511096110971109811099111001110111102...74341