Trang 1110, kết quả từ 11091 tới 11100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Phức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 28, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Xưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110511061107110811091110111111121113...74341