Trang 11100, kết quả từ 110991 tới 111000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 18933, hi sinh 4/5/1959, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Min

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Min, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 8/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110951109611097110981109911100111011110211103...74341