Trang 11102, kết quả từ 111011 tới 111020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Công Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Niêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 3/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...110971109811099111001110111102111031110411105...74341