Trang 11103, kết quả từ 111021 tới 111030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Đình Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đình Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Q. Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Q. Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn ấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110981109911100111011110211103111041110511106...74341