Trang 11105, kết quả từ 111041 tới 111050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Hữu Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111001110111102111031110411105111061110711108...74341