Trang 11108, kết quả từ 111071 tới 111080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn V. Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Tống Ngọc Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Ngọc Lựu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mai Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Cao Đức Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Toại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...111031110411105111061110711108111091111011111...74341