Trang 11109, kết quả từ 111081 tới 111090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn V Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn V. Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Hỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Đặng Đình ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Lê Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hoàng Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đào Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn V. Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Cống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111041110511106111071110811109111101111111112...74341