Trang 11114, kết quả từ 111131 tới 111140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phỉ Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mai Tấn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tấn Bán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trung Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trương Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Thị tố Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị tố Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn V Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 11/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111091111011111111121111311114111151111611117...74341