Trang 11128, kết quả từ 111271 tới 111280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm V. Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm V. Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Ph. Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ph. Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Bá Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bá Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mai Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Pháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Công Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1697, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111231112411125111261112711128111291113011131...74341