Trang 11134, kết quả từ 111331 tới 111340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Dương Thị Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Đức Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111291113011131111321113311134111351113611137...74341