Trang 11157, kết quả từ 111561 tới 111570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đàm Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mai Tấn Tùy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tấn Tùy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Ng. Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ng. Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Đức Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Ngự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Bá Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bá Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111521115311154111551115611157111581115911160...74341