Trang 11158, kết quả từ 111571 tới 111580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Tấn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ ... Hồng Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Hồng Nghiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn thị Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Hướng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Tống Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 31/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111531115411155111561115711158111591116011161...74341