Trang 11165, kết quả từ 111641 tới 111650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Trần Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111601116111162111631116411165111661116711168...74341