Trang 11170, kết quả từ 111691 tới 111700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn thị Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Đỗ Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn thị Chôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Chôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Lo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111651116611167111681116911170111711117211173...74341