Trang 11173, kết quả từ 111721 tới 111730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 19551955, hi sinh 6/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111681116911170111711117211173111741117511176...74341