Trang 11174, kết quả từ 111731 tới 111740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Kim Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đào Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Mần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn thị ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị ánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111691117011171111721117311174111751117611177...74341