Trang 11176, kết quả từ 111751 tới 111760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Viết Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Xạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Xạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Công Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn ổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đào Hữu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hữu Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111711117211173111741117511176111771117811179...74341