Trang 11178, kết quả từ 111771 tới 111780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Thuộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111731117411175111761117711178111791118011181...74341