Trang 11180, kết quả từ 111791 tới 111800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lương Hữu Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Ngộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Quách Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Văn Quý Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quý Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111751117611177111781117911180111811118211183...74341