Trang 11181, kết quả từ 111801 tới 111810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trương Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Chức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111761117711178111791118011181111821118311184...74341