Trang 11183, kết quả từ 111821 tới 111830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Nguyệt Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nguyệt Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Đức Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trịnh Thị Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Xuân Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111781117911180111811118211183111841118511186...74341