Trang 11185, kết quả từ 111841 tới 111850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Công Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mẹo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyến Thế Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyến Thế Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111801118111182111831118411185111861118711188...74341