Trang 11192, kết quả từ 111911 tới 111920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Th. Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Th. Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Th. Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Th. Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Th. Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Th. Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Bùi Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Binh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111871118811189111901119111192111931119411195...74341