Trang 11198, kết quả từ 111971 tới 111980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dưong Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dưong Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Kiều Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111931119411195111961119711198111991120011201...74341