Trang 1120, kết quả từ 11191 tới 11200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 17/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 20/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trung Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Minh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 30/, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thì, nguyên quán chưa rõ, sinh 8/8/, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111511161117111811191120112111221123...74341