Trang 11200, kết quả từ 111991 tới 112000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Công Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Bá Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bá Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn T Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...111951119611197111981119911200112011120211203...74341