Trang 11201, kết quả từ 112001 tới 112010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn T Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 2/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 14/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn T Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trịnh Kiều Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Kiều Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn T Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn T Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111961119711198111991120011201112021120311204...74341