Trang 11203, kết quả từ 112021 tới 112030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Bá Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bá Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Mạnh Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Thóc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 24/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111981119911200112011120211203112041120511206...74341