Trang 11204, kết quả từ 112031 tới 112040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Công Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại An Thịnh - Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Võ Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111991120011201112021120311204112051120611207...74341