Trang 11206, kết quả từ 112051 tới 112060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đoàn Đầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trợ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Kiều Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Nam Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nam Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Xuân Lai - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

1...112011120211203112041120511206112071120811209...74341