Trang 1126, kết quả từ 11251 tới 11260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đình Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Dù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Dù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Dậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn á, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112111221123112411251126112711281129...74341