Trang 113, kết quả từ 1121 tới 1130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lương Xuân Đã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Đã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trung Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...108109110111112113114115116...74341