Trang 1140, kết quả từ 11391 tới 11400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Bùi Công Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 19/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khương Ngọc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Ngọc Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ngởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngởi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113511361137113811391140114111421143...74341