Trang 1144, kết quả từ 11431 tới 11440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Khương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hữu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quang Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đậu Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Đình Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113911401141114211431144114511461147...74341