Trang 1146, kết quả từ 11451 tới 11460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Quốc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quốc Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễt Việt Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễt Việt Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Thị Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Giãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Giãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Danh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Danh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 13/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114111421143114411451146114711481149...74341