Trang 1148, kết quả từ 11471 tới 11480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Miến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đức Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114311441145114611471148114911501151...74341