Trang 115, kết quả từ 1141 tới 1150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Tạ Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Chừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Chừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...110111112113114115116117118...74341