Trang 1159, kết quả từ 11581 tới 11590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Mạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Ngọc Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115411551156115711581159116011611162...74341