Trang 116, kết quả từ 1151 tới 1160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Nhưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Nhưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 30/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Kể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Kể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tá ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...111112113114115116117118119...74341