Trang 1165, kết quả từ 11641 tới 11650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 16/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 30/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 20/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Kim Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116011611162116311641165116611671168...74341