Trang 1168, kết quả từ 11671 tới 11680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Kiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Thị Nhanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Nhanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Dạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116311641165116611671168116911701171...74341