Trang 1172, kết quả từ 11711 tới 11720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Thị Nguê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Nguê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Thế Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thế Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Đức Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đường Khắc Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đường Khắc Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Tấn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tấn Mừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...116711681169117011711172117311741175...74341