Trang 1178, kết quả từ 11771 tới 11780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Lợi Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Lợi Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Phi Thừa (Tuấn)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Phi Thừa (Tuấn), nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Phi Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Phi Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Về, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...117311741175117611771178117911801181...74341